Zbiórka i nagranie z wykonania zadania w ramach akcji #challengedlajulka

Myśliwi z Kół Łowieckich „Granica” oraz „Las” z Gołdapi przyjmują wyzwanie i włączają się do akcji #challengedlajulka. Zadanie polega na wykonaniu 30-sekundowego planka, czyli podporu przodem na przedramionach lub zrobieniu przysiadów w ciągu 30 sekund. Każdy biorący udział w wyzwaniu powinien wesprzeć finansowo walczącego z neuroblastomą Julka – https://www.siepomaga.pl/ratujemy-julka. Nasza zbiórka trwa do środy (29.06.2022),…

Otwarcie sali myśliwskiej

Wojskowe Koło Łowieckie nr 161 „Granica” oraz Koło Łowieckie „Las” w Gołdapi dzięki przychylności Burmistrza Gołdapi Pana Marka Mirosa, otrzymały lokale na prowadzenie swojej działalności statutowej. Otwarcia sal myśliwskich 16 grudnia 2008 roku dokonali Burmistrz Gołdapi Marek Miros ze swoim zastępcą Jackiem Morzym oraz prezesi obydwu kół gołdapskich Jan Kuglarz i Stanisław Jarocki. Prace adaptacyjne…