Aktualne zasady przebywania w pasie drogi granicznej

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 28

Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 12 maja 2003 r.

W sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi granicznej i w strefie nadgranicznej na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

(Olsztyn, dnia 14 maja 2003 r.)

      Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w     województwie (Dz. U. Z  2001 r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz 365 Nr 62 , poz 558 Nr 89, poz 804 i Nr 200, poz. 1688) zarządza się co następuje:  

      § 1.1. W pasie drogi granicznej i strefie nadgranicznej zabrania się:

      1)  umieszczania napisów i rysunków na znakach i urządzeniach granicznych lub samowolnego     ustawiania niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmiany ich położenia lub czynienia ich niewidocznymi,

      2)   fotografowanie obiektów, znaków i urządzeń granicznych oraz terenów położonych poza   linią granicy państwowej,

      3)   bezpośredniego komunikowania się przez granicę państwową oraz przerzucania lub  przejmowania przez linię graniczną jakichkolwiek przedmiotów,

      4)   rozniecania otwartego ognia w odległości 150 metrów od granicy państwowej,

      5)  przebywania w porze nocnej na akwenach wodnych w odległości 150 metrów od granicy państwowej,

      6)   kąpieli w wodach granicznych, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

      7)  przebywania w porze nocnej nad brzegiem Zalewu Wiślanego w odległości 250 m od granicy państwowej

      8)  połowu ryb w wodach granicznych, w porze nocnej oraz w odległości 100 m od granicy państwowej,            

      9)  wznoszenia urządzeń w pasie drogi granicznej, z zastrzeżeniem ust. 3.

      2. Za porę nocną przyjmuje się okres pomiędzy kalendarzowym zachodem a kalendarzowym wschodem słońca.

      3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 nie dotyczy urządzeń przeznaczonych do ochrony granicy państwowej

      § 2. 1. Wypas zwierząt gospodarskich na gruntach przyległych do granicy państwowej może odbywać się wyłącznie na ogrodzonych pastwiskach lub pod odpowiednim nadzorem.

      2. Przejście zwierząt gospodarskich przez granicę państwową uważane będzie za pozostawienie ich bez nadzoru

      § 3.1. Zgłoszeniu właściwemu miejscowo komendantowi Strażnicy (Granicznej Placówki Kontrolnej) Straży Granicznej podlegają organizowane w strefie  nadgranicznej:

      1)  zbiorowe oraz indywidualne polowania,

      2)   imprezy kulturalne np.: koncerty, festyny organizowane w pobliżu granicy państwowej,

      3)   imprezy sportowo - rekreacyjne np.: spływy przy użyciu środków pływających oraz połowy ryb na akwenach wód granicznych, zawody, których przebieg powoduje konieczność przemieszczania się uczestników, itp.,

      4)  wypoczynek, z wykorzystaniem formy biwakowej,

      5)  wycieczki, których jedną z atrakcji jest czasowy pobyt w obszarze

      przyległym do pasa drogi granicznej.

      2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 winno być dokonane na 24 godziny przed ich rozpoczęciem, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

      § 4W czasie polowania zabrania się strzelania w kierunku terytorium państwa sąsiedniego oraz ścigania zwierząt i  ptaków poza linie granicy państwowej, a także dochodzenia ich postrzałków.

      § 5. Kto wykracza przeciwko przepisom niniejszego rozporządzenia porządkowego podlega karze grzywny do 500 złotych, wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

      § 6. Wykonanie mniejszego rozporządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Regionalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Komendantowi Warmińsko –Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. 

      § 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczeń, a także poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych w gminach położonych w strefie nadgranicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

      § 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upłynie trzech dni od dnia ogłoszenia w drodze obwieszczeń i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 27

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 10 maja 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na odcinkach pasa drogi granicznej.

(Olsztyn, dnia 14 maja 2003 r.)

      Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461 z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271 z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498) w związku z art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, Nr 128 poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688) na wniosek Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zarządza się, co następuje:

      § 1. Wprowadza się zakaz przebywania na następujących odcinkach pasa drogi granicznej:

      1)  Gmina Dubeninki od znaku granicznego 1987 do znaku granicznego 2031,

      2)  Gmina Gołdap od znaku granicznego 2031 do znaku granicznego 2083, z wyłączeniem kąpielisk nad jeziorem Gołdap,

      3)  Gmina Banie Mazurskie od znaku granicznego 2083 do znaku granicznego 2119,

      4)  Gmina Budry od znaku granicznego 2119 do znaku granicznego 2151,

      5)  Gmina Węgorzewo od znaku granicznego 2151 do znaku granicznego 2176,

      6)  Gmina Srokowo od znaku granicznego 2176 do znaku granicznego 2194,

      7)  Gmina Barciany od znaku granicznego 2194 do znaku granicznego 2225,

      8)  Gmina Sępopol od znaku granicznego 2225 do znaku granicznego 2272, z wyłączeniem drogi służebnej w rejonie znaku granicznego 2271,

      9)  Gmina Bartoszyce od znaku granicznego 2272 do znaku granicznego 2305,

      10) Gmina Górowo Iławeckie od znaku granicznego 2305 do znaku granicznego 2357,

      11) Gmina Lelkowo od znaku granicznego 2357 do znaku granicznego 2381,

      12) Gmina Braniewo od znaku granicznego 2381 do znaku kierunkowego znaku granicznego 2417 oraz dalej w linii prostej do wschodniego brzegu Zalewu Wiślanego.

      § 2. Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy:

      1)  właścicieli lub użytkowników gruntów położonych w pasie drogi granicznej,

      2)  osób posiadających zezwolenie właściwego terytorialnie Komendanta Strażnicy (Granicznej Placówki Kontrolnej) Straży Granicznej na wykonanie prac remontowych, pomiarowych, badawczych i innych.

      § 3.1. Pas drogi granicznej w gminach, o których mowa w § 1 oznacza się tablicami z napisem "PAS DROGI GRANICZNEJ - WEJŚCIE ZABRONIONE".

        2. Wzór tablicy  określają odrębne przepisy.

      § 4. Wykonanie rozporządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Regionalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz  Komendantowi Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

      § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

208 dzień roku, 28 dzień miesiąca, 30 tydzień roku, do końca roku 157 dni
Lipiec, 2021
znak zodiaku: Koziorożec

28

Środa

Ady, Wiwiany, Sylwiusza
Dzień Włóczykija
słońce
dlugosc
dnia: 15 godz 25 min
wschód: 5:07
zachód: 20:32
księżyc
wiek: 4 dni
jasność: 100%
kierunek: księżyca ubywa
faza to: między nowiem a pierwszą kwartą
Czerwiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Lipiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Sierpień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

1921 r. - XVIII Kongres PPS

data rozpoczęcia w Łodzi Kongresu Polskiej Partii Socjalistycznej.

Kamil Syprzak, ur: 1991 r. 30 urodziny

reprezentant polskiw piłce ręcznej

Amy Winehouse, zm: 2011 r. 10 lat temu

(ur. 14.09.1983 r.) piosenkarka i tekściarka angielska.